آموزش قالیبافی - جدید و دارای گارانتی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال

 

آموزش قالیبافی - جدید و دارای گارانتی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال

 

قیمت: 15,000 تومان


\r\n\r\nآموزش قالیبافی به صورت تصویری\r\n\r\n\r\n\r\nقالی بافی یک کار هنری و صنایع دستی اصیل و ارزشمند ایرانی است.\r\n\r\nقالی و فرش ایرانی با نقشه ها و طرح های اصیل خود در دنیا شاخص است.\r\n\r\n\r\n\r\nامروزه با کمبود نیروی ماهر در بخش هنر و حرفه قالیبافی مواجه هستیم و با یادگیری و آموزش آن باید به این خرفه رونق بیشتری دهیم و این هنر ملی را بهمحصولات دیگر: :